Vrsta oglasa
Dostava
akcija

Burza hrane preporučuje

Potražnja

Potražujemo smrznuto svinjsko meso

1,00 eur/kg (7,53 kn/kg)
Potražnja

Domaća šunka za pizzu

9,00 eur/kg (67,81 kn/kg)
Potražnja

Crne slavonske svinje - EKO i otvoreni uzgoj

2,12 eur/kg (15,97 kn/kg)
Potražnja

Potražujemo smrznuto goveđe meso

1,00 eur/kg (7,53 kn/kg)

Oglasi

Ponuda

Svinjski kare bez kosti

Mesnica Zubec

7,90 eur/kg (59,52 kn/kg)
Ponuda

Svinjska vratina bez kosti

Mesnica Zubec

7,97 eur/kg (60,05 kn/kg)
Ponuda

Svinjski kare s kosti

Mesnica Zubec

5,97 eur/kg (44,98 kn/kg)
Ponuda

Svinjski but

Mesnica Zubec

6,37 eur/kg (47,99 kn/kg)
Ponuda

Slavonske kobasice za rezanje

Mesnica Zubec

11,94 eur/kg (89,96 kn/kg)
Ponuda

Kranjska kobasica

Mesnica Zubec

6,63 eur/kg (49,95 kn/kg)
Ponuda

Kobasice od divljači za kuhanje

Mesnica Zubec

9,95 eur/kg (74,97 kn/kg)
Ponuda

Panonske kobasice za kuhanje

Mesnica Zubec

5,29 eur/kg (39,86 kn/kg)
Ponuda

Češnjovke

Mesnica Zubec

6,63 eur/kg (49,95 kn/kg)
Ponuda

Krvavice

Mesnica Zubec

6,63 eur/kg (49,95 kn/kg)