Vrsta oglasa
Valuta
Dostava
akcija

Burza hrane preporučuje

Ponuda

Skuta

OPG Anini sirevi

50,00 kn/kom

Oglasi

Ponuda

Rici

Vesna Loborika

120,00 kn/kg
Ponuda

Miješani sir

Vesna Loborika

120,00 kn/kg
Ponuda

Shtuffo

Vesna Loborika

280,00 kn/kg
Ponuda

Capruffo

Vesna Loborika

280,00 kn/kom
Ponuda

Tuffo

Vesna Loborika

210,00 kn/kg
Ponuda

Kozlić

Vesna Loborika

160,00 kn/kg
Ponuda

Paški sir

OPG Branimir Čemeljić

200,00 kn/kg
Ponuda

Sir Škripavac

OPG Čavrag

70,00 kn/kg
Ponuda

Kozje mlijeko

OPG Geto

10,00 kn/L
Ponuda

Kozji jogurt

OPG Geto

15,00 kn/L