Vrsta oglasa
Dostava
akcija

Oglasi

Ponuda

Miješani sir

Vesna Loborika

17,25 eur/kg (129,97 kn/kg)
Ponuda

Shtuffo

Vesna Loborika

37,16 eur/kg (279,98 kn/kg)
Ponuda

Capruffo

Vesna Loborika

37,16 eur/kom (279,98 kn/kom)
Ponuda

Tuffo

Vesna Loborika

30,53 eur/kg (230,03 kn/kg)
Ponuda

Kozlić

Vesna Loborika

21,24 eur/kg (160,03 kn/kg)
Ponuda

Paški sir

OPG Branimir Čemeljić

26,54 eur/kg (199,97 kn/kg)
Ponuda

Sir Škripavac

OPG Čavrag

9,29 eur/kg (70 kn/kg)
Ponuda

Kozje mlijeko

OPG Geto

1,33 eur/L (10,02 kn/L)
Ponuda

Svjezi Kravlji sir

Opg Maslina

6,64 eur/kg (50,03 kn/kg)