Vrsta oglasa
Dostava
akcija

Oglasi

Potražnja

Domaći kravlji sir

9,29 eur/kg (70 kn/kg)
Ponuda

Rakovički sir ŠKRIPAVAC

Opg Turkalj

7,96 eur/kg (59,97 kn/kg)
Ponuda

Rakovački SVJEŽI SIR

Opg Turkalj

3,98 eur/kg (29,99 kn/kg)
Potražnja

Domaće kravlje mlijeko 3,8% m.m.

0,66 eur/L (4,97 kn/L)
Potražnja

Kravlje mlijeko

0,66 eur/L (4,97 kn/L)
Potražnja

Mozzarella

5,97 eur/kg (44,98 kn/kg)
Potražnja

Sir za pizzu

3,32 eur/kg (25,01 kn/kg)
Potražnja

Sir za pizzu

3,58 eur/kg (26,97 kn/kg)
Potražnja

Paški sir

26,54 eur/kg (199,97 kn/kg)
Ponuda

Svježe kravlje mlijeko

POLJOCOMMERCE d.o.o.

0,66 eur/L (4,97 kn/L)