Vrsta oglasa
Valuta
Dostava
akcija

Burza hrane preporučuje

Potražnja

Otkup svježe smokve

3,00 kn/kom
Ponuda

kupine

OPG Kocijan

40,00 kn/kg
Potražnja

Bobičasto voće

10,00 kn/kg