Vrsta oglasa
Valuta
Dostava
akcija

Oglasi

Ponuda

Liker od Mirte - 0,2 lit

35,00 kn/kom
Ponuda

Liker od Mirte - 0,5 lit

60,00 kn/kom
Ponuda

Liker od Mirte - 1 lit

100,00 kn/L
Ponuda

Liker od Oraha - 0,2 lit

35,00 kn/kom
Ponuda

Liker od Oraha - 0,5 lit

60,00 kn/kom
Ponuda

Liker od Oraha - 1 lit

100,00 kn/L
Ponuda

Limončelo 0,2L

35,00 kn/kom
Ponuda

Limončelo 0,5L

60,00 kn/kom
Ponuda

Limončelo 1L

100,00 kn/L
Ponuda

Masline u salamuri 370 ml

20,00 kn/kom