Vrsta oglasa
Valuta
Dostava
akcija

Burza hrane preporučuje

Potražnja

Krumpir

1,00 kn/kg

Oglasi

Ponuda

Krumpir

Stjepan

1,00 kn/kg
Potražnja

Krumpir

1,00 kn/kg
Ponuda

Krumpir

VEGGIE D.O.O.

8,00 kn/kg
Ponuda

Krumpir

OPG Toplek

1,00 kn/kg
Ponuda

Krumpir

Opg Golemac - voće i povrće

25,00 kn/kg
Ponuda

Krumpir - Crveni i Žuti

OPG Stakić

2,50 kn/kg
Ponuda

Domaći krumpir

OPG Balaško

5,00 kn/kg
Ponuda

Krumpir

Marinovic

5,00 kn/kg
Ponuda

Mladi krumpir

Exotic King

9,00 kn/kom
Ponuda

Krumpir crveni

Exotic King

5,00 kn/kom