Kontakt

nutricius-logo

Kordeki 2a
10360 Sesvete
MB: 2895137
OIB: 72013969919
Br. Rn. : 2390001-1100583641
IBAN: HR3023900011100583641

Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu.
Temeljni kapital 170,000.00 uplaćen je u cijelosti.

Poslovna jedinica: Burzahrane.hr, Prisavlje 2, 10000 Zagreb

Uprava

Ljiljana Kulić, CEO
Tel. 01/5565-810
Mail: info@burzahrane.hr
Mail: burzahrane.info@gmail.com

Prodaja

Tel. 01/5565-811
Mail: info@burzahrane.hr