Vrsta oglasa
Dostava
akcija

Oglasi

Ponuda

Gulaš od "Boškarina"

7,96 eur/kg (59,97 kn/kg)
Ponuda

Ragu od magarice

7,96 eur/kg (59,97 kn/kg)
Ponuda

Umak od radića i pršuta

5,31 eur/kg (40,01 kn/kg)
Ponuda

Umak od tartufa

6,64 eur/kg (50,03 kn/kg)