Vrsta oglasa
Dostava
akcija

Opis

Domaća proizvodnja i prodaja brašna. Mljeveno na tradicionalan način, ispod kamena.